top of page

TWORZENIE SIECI LOKALNYCH EKSPERTÓW

Ważną częścią działalności Tiwani jest budowanie zespołu lokalnych aktywistów, aspirujących i inspirujących liderów społeczności oraz ekspertów. Wpływanie na lokalny dostęp do wody nie byłoby możliwe bez wiedzy, wiedzy, czasu i energii naszych członków, z których każdy wnosi swój unikalny wkład we wspólny sukces.

Współpracując ze społecznościami lokalnymi konsultujemy się również z lokalnymi ekspertami w zakresie ekonomii, informatyki, gospodarki wodnej, infrastruktury i wielu innych.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami zaangażowani w tę podróż!

bottom of page