top of page

Nasze programy

Program szkolny

Głównym celem programu szkolnego jest wyposażenie szkół odpowiedzialnych za zapewnianie bezpłatnej edukacji, którym brakuje zasobów dydaktycznych - szkół publicznych na obszarach wiejskich, szkół koranicznych i chrześcijańskich. We współpracy z lokalnymi rzemieslnikami, producentami mebli, stolarzami, budowniczymi i drukarniami dostarczamy niezbędne meble (płyty, biurka, krzesła, stoły, ławy) oraz materiały dydaktyczne (książki i zeszyty).

Program budowy i renowacji studni

Przed przed podjęciem decyzji o budowie nowej studni dokładnie badamy zasoby już istniejące na danym terenie, koncentrując nasze wysiłki na renowacji studni nadających się do odbudowy i wymianie tych zaniedbanych. Program budowy studni ma na celu długoterminową konserwację źródeł wody pitnej w regionie, dostarczając zaangażowanym społecznościom wiedzy na temat ich konserwacji, zapewniającej jak najdłuższą żywotność studni. W ten  ten sposób zapewniamy społecznościom bezpieczną, czystą wodę przez wiele lat, bez potrzeby dodatkowej interwencji.

Program mentorski

Ostatnia część naszej inicjatywy skupia się na programie mentoringu oraz wymianie umiejętności i kompetencji pomiędzy kobietami, które wkraczają na rynek pracy po przerwie lub stawiają czoła wyzwaniom finansowym, jednocześnie budując swoje własne przedsiębiorstwa. Nasz zespół  łączy je z lokalnym ekspertem, który wesprze ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz pośredniczenia w wymianie kompetencji , Tiwani zapewnia mikropożyczki ułatwiające rozwój firm oraz wszelkie narzędzia potrzebne do ich rozwoju.

bottom of page